ถึงเวลาเปลี่ยน

แข็งแรงกว่า แต่ประหยัดได้มากขึ้น

เมื่อท่านใช้เหล็กเส้นคุณภาพสูง: เหล็กข้ออ้อย SD50 จากทักษิณาเมตัล ภูเก็ต

คุ้มกว่า สูงสุดถึง 38% เมื่อเปลี่ยนจากสเปค SD30 และ 16% จากสเปค SD40

เหล็กข้ออ้อย SD50 Saving cost

เหล็กข้ออ้อย SD50 ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ – %

 

เหล็กข้ออ้อย SD50 Saving cost

เหล็กข้ออ้อย SD50 ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ – %

 

 ลูกค้างานโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา

พนักงานขาย และวิศวกรโยธาของทักษิณาเมตัล ยินดีเข้าไปยังบริษัทของท่าน เพื่อนำเสนอ และให้คำปรึกษาการเปลี่ยนมาใช้เหล็กเส้น ข้ออ้อย SD50 เพื่อการใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและวิศวกรรม : 093 574 0816

ทักษิณาเมตัล แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ที่สต๊อคเหล็กข้ออ้อยSD50 และมีจำนวนรุ่นพร้อมส่งมากที่สุด

 

เหล็กข้ออ้อย SD50 ความยาว 10 เมตร

  • ข้ออ้อย 10 มม. (DB10) แบบเส้นตรง ไม่พับ ความยาว 10 เมตร
  • ข้ออ้อย 12 มม. (DB12) แบบเส้นตรง ไม่พับ ความยาว 10 เมตร
  • ข้ออ้อย 16 มม. (DB16) แบบเส้นตรง ไม่พับ ความยาว 10 เมตร
  • ข้ออ้อย 20 มม. (DB20) แบบเส้นตรง ไม่พับ ความยาว 10 เมตร
  • ข้ออ้อย 25 มม. (DB25) แบบเส้นตรง ไม่พับ ความยาว 10 เมตร

เหล็กข้ออ้อย SD50 ความยาว 12 เมตร

  • ข้ออ้อย 12 มม. (DB12) แบบเส้นตรง ไม่พับ ความยาว 12 เมตร
  • ข้ออ้อย 16 มม. (DB16) แบบเส้นตรง ไม่พับ ความยาว 12 เมตร
  • ข้ออ้อย 20 มม. (DB20) แบบเส้นตรง ไม่พับ ความยาว 12 เมตร
  • ข้ออ้อย 25 มม. (DB25) แบบเส้นตรง ไม่พับ ความยาว 12 เมตร

 

 

นอกจากนี้บริษัท ยังมีเหล็กเส้นกลมจำหน่ายในหน้าตัด 6 , 9, 12, 15, 19 และ 25 มม. SR-24 มาตรฐาน มอก.

 

กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพระดับโลก

ได้มาตรฐานการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ทาทา สตีล(ประเทศไทย) มีกระบวนการการผลิตเหล็กเส้น ผ่านระบบ Thermo Mechanical Treatment(T.M.T.)ที่พ่นสเปรย์ละอองน้ำแรงดันสูง ในระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการจัดโครงสร้างภายในของเนื้อเหล็ก(Micro Structure)จนได้คุณสมบัติเหล็กที่มีความแข็งแกร่งในส่วนรอบนอกและแกนเหล็กด้านในมีความยืดหยุ่นสูงก่อให้เกิดเหล็กชั้นคุณภาพที่สูงขึ้น มีความแข็งแกร่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)ทำให้สามารถดัดโค้งเหล็กได้ง่ายโดยไม่ปริแตก

เหล็กข้ออ้อยSD50 จาก TATA Steel (Thailand) 

ความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 5400-5700 กก./ซม.2
ความต้านทานแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 7000-7500 กก./ซม.2
ความยืดไม่น้อยกว่าร้อยละ 16

เหล็กมาตรฐาน มอก.SD50.

ความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า(กก./ซม.2) 5000 กก./ซม.2
ความต้านทานแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 6300 กก./ซม.2
ความยืดไม่น้อยกว่าร้อยละ 13
**ผลค่าเฉลี่ยจากการทดสอบคุณสมบัติเหล็กข้ออ้อยSD50ในห้องปฎิบัตอการควบคุมภาพของโรงงานNTSเปรียบเทียบกับค่ากำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของเหล็กเส้นข้ออ้อยเกรดSD50สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในช่วงเวลา มกราคม 53/57

คุณภาพสร้างคุณค่าให้โครงการก่อสร้าง

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบจากการออกแบบแล้วพบว่า การใช้เหล็กเส้นก่อสร้างชนิดSD40 เปรียบเทียบกกับSD50แล้ว เหล็กเส้นSD50สามารถประหยัดปริมาณการใช้เหล็กเส้น ได้สูงสุดถึง15-20%ของการใช้เหล็กเส้นทั้งหมดในโครงการ

ใช้เหล็กคุณภาพSD50ตามประเภทของการใช้งานก่อสร้าง/SD50 can replace consumption of SD 40 in the following works.
เสาเข็มเจาะ SD 50 ทดแทนการใช้ SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ18%
ฐานราก SD 50 ทดแทนการใช้SD 40ลดเหล็กได้ประมาณ16%
เสา SD 50 ทดแทนการใช้SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ18%
คาน SD 50 ทดแทนการใช้ SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ 12%
พื้น SD 50 ทดแทนการใช้ SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ10%
ผนังลิฟท์ และกำแพงดิน SD 50ทดแทนการใช้SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ15%

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ TATA STEEL (THAILAND) PLC 

คุณสมบัติเด่นเหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน บกส.คุณภาพ SD 50

*กระบวนการผลิตเหล็กข้ออ้อย ด้วยวิธีThermo Mechanical Treatment(T.M.T)ที่จัดโครงสร้างภายในเนื้อเหล็กให้ได้คุณสมบัติความแข็งแรงแกร่งทนด้านผิวนอก และมีความเหนียวยืดหยุ่นสูงในแกนเหล็กด้านใน ทำให้สามารถดัดโค้งงอในวงแคบไม่ปริแตกหักง่าย
*คุณสมบัติกำลังที่มากกว่า สามรถรับแรงดึงได้สูงเหนือกว่า เหล็กSD 40ทั่วไป
คุณค่าทางเศรษฐกิจของเหล็กเส้น
ทาทา ทิสคอน บกส.คุณภาพSD 50
*ลดต้นทุนงบประมาณเนื่องจากลดปริมาณการใช้เหล็กในโครงสร้างทดแทนการใช้เหล็กSD 30และSD 40 รวมลดต้นทุนในงานส่วนอื่นๆเช่นค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าพื้นที่กองเก็บ
*คุณภาพงานเพิ่มขึ้น เพราะสะดวกและง่ายในการทำงานเทคอนกรีต เนื่องจากปริมาณเหล็กเส้นที่ใช้ลดลง มีพื้นที่ให้เทคอนกรีตเพิ่มขึ้น ทำให้ควบคุมคุณภาพงานได้ตามแผนงาน โดยเฉพาะงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เสาตอม่อสะพาน ทางด่วน ตึกสูง หรือโครงสร้างขนาดต่างๆที่รับน้ำหนักมาก ต้องการความแข็งเพื่อความปลอดภัย จึงต้องใช้เหล็กเสริมรับแรงจำนวนมาก

หลากหลายโครงการก่อสร้าง มั่นใจใช้ เหล็กข้ออ้อยSD50

เจ้าของโครงการ

ได้ประโยชน์โดยตรงจากการใช้เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อยSD50นั่นคือการประหยัดงบประมาณ เนื่องจากการใช้เหล็กเส้นลดลง โดยเปรียบเทียบกับการใช้เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อยSD 30จะใช้เหล็กเส้นในปริมาณลดลง

ผู้ออกแบบ

การใช้เหล็กข้ออ้อยSD50ทำให้การออกแบบในงานโครงสร้างดำเนินงานได้เพราะเหล็กข้ออ้อยSD50ช่วยลดเงื่อนไขในการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของเหล็กข้ออ้อยSD40ทั่วไปไม่สามารถรับน้ำหนักตามแบบที่วางไว้ได้ หริอต้องใช้ในปริมาณมากเกินกว่าจะดำเนินงานได้ เช่น เสาตอม่อขนาดใหญ่ เป็นต้น

วิศวกรก่อสร้าง/ผู้รับเหมางานก่อสร้าง

การใช้เหล็กเส้น:เหล็กข้ออ้อยSD50ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของผู้ทำงาน ได้คุณภาพงานตามต้องการเสร็จงานตามเวลาที่กำหนด และได้ผลงานโครงสร้างงานแข็งแรง ปลอดภัย ได้มาตรฐานการก่อสร้าง

ผู้บริโภค ผู้อยู่อาศัย คนทั่วไป

ได้ความสบายใจ ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ของวัสดุเหล็กเส้นที่ใช้ได้มาตรฐานและเพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย ให้สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ ที่อาศัย ที่ใช้งานประจำวัน

 

เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน : เหล็กข้ออ้อยSD50

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้คุณสมบัติการรับแรงอีดได้สูงของคอนกรีตทำงานร่วมกับคุณสมบัติรับแรงดึงของเหล็กเพื่อความแข็งแรงของงานก่อสร้างต่างๆ เมื่อวางดครงเหล็กเส้นตามแบบก่อสร้างแล้วจึงเทคอนกรีตลงในแบบหล่อ ปัจจุบันมีเหล็กก่อสร้างชั้นคุณภาพที่แตกต่างกันคือ เช่น SD 30 SD 40และSD 50มีคุณสมบัติรับแรงดึงได้สุงจากน้อยไปหามาก เหล็กข้ออ้อยSD50 รับแรงดึงได้มากที่สุดในมาตรฐานชั้นคุณภาพเวลานี้ เมื่อรับแรงดึงได้มากจึงใช้ปริมาณเหล็กลดลงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายตามจำนวนน้ำหนักที่ใช้น้อยลงโดยมีความมั่นคงแข็งแรงได้ตามต้องการ