เหล็กเส้น หรือ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ใช้งานเพื่อเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างคอนกรีต (งานคสล.) โดยเหล็กเส้นที่บริษัท ทักษิณาเมตัล จำกัด จำหน่าย และมีสต๊อคไว้ ในโกดังทั้งสาขาอ.เมืองภูเก็ต และสาขาถลาง มีดังนี้:

เหล็กเส้น กลม มอก. 20-2543

เหล็กเส้นกลม

 • มีกำลังรับแรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า 2400 กิโลกรัม ต่อตารางเซ็นติเมตร (2400 ksc)
 • เหล็กเส้นกลม แบบพับ
  • RB6 เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 6 มม. ความยาว 10 เมตร พับ
   • ภาคตัดขวาง 28.3 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.222 กิโลกรัมต่อเมตร
  • RB9 เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 9 มม. ความยาว 10 เมตร พับ
   • ภาคตัดขวาง 63.6 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.499 กิโลกรัมต่อเมตร
  • RB12 เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 12 มม. ความยาว 10 เมตร พับ
   • ภาคตัดขวาง 113.1 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.888 กิโลกรัมต่อเมตร
  • RB15 เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 15 มม. ความยาว 10 เมตร พับ
   • ภาคตัดขวาง 176.7 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 1.387 กิโลกรัมต่อเมตร
  • RB19 เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 19 มม. ความยาว 10 เมตร พับ
   • ภาคตัดขวาง 283.5 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 2.226 กิโลกรัมต่อเมตร
  • RB25 เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 25 มม. ความยาว 10 เมตร พับ
   • ภาคตัดขวาง 490.9 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 3.853 กิโลกรัมต่อเมตร
 • เหล็กเส้นกลม แบบตรง
  • RB6-Straight เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 6 มม. ความยาว 10 เมตร ตรง
   • ภาคตัดขวาง 28.3 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.222 กิโลกรัมต่อเมตร
  • RB9-Straight เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 9 มม. ความยาว 10 เมตร ตรง
   • ภาคตัดขวาง 63.6 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.499 กิโลกรัมต่อเมตร
 • เหล็กเส้นกลม แบบม้วน Bar-in-Coil
  • Coil6 เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 6 มม. แบบม้วน 2 ตัน ความยาวม้วนละประมาณ 9,000  เมตร
  • Coil9 เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 9 มม. แบบม้วน 2 ตัน ความยาวม้วนละประมาณ 4,000  เมตร
 • เหล็กเส้นกลม ชนิดที่ตัดและดัดสำเร็จแล้ว (เหล็กปลอก Stirrup)
  • สั่งผลิตได้ตามขนาดความยาวที่ต้องการ
 • ข้อมูลอ้างอิง : สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

เหล็กเส้น ข้ออ้อย มอก. 24-2548

เหล็กข้ออ้อย

 • เหล็กข้ออ้อย SD-30 มอก 24
  • มีกำลังรับแรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า 3000 กิโลกรัม ต่อตารางเซ็นติเมตร (3000 ksc)
  • บริษัทฯ ไม่ได้ทำการตลาดรุ่นนี้แล้ว
 • เหล็กข้ออ้อย SD-40 มอก 24
  • มีกำลังรับแรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า 4000 กิโลกรัม ต่อตารางเซ็นติเมตร (4000 ksc)
 • เหล็กข้ออ้อย SD-50 มอก 24
  • มีกำลังรับแรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า 5000 กิโลกรัม ต่อตารางเซ็นติเมตร (5000 ksc)
 • ข้อมูลอ้างอิง : สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

งานเหล็กเสริมคอนกรีต : เสา

ตัวอย่างการใช้งาน เสา

งานเหล็กเสริมคอนกรีต : คาน

ตัวอย่างการใช้งาน คาน

เหล็กปลอกสำเร็จรูป

ลวดผูกเหล็ก