เหล็กเส้นกลม มอก. 20-2543 เหล็กกลมก่อสร้าง หรือ Round Bar Steel มีกำลังรับแรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า 2400 กิโลกรัม ต่อตารางเซ็นติเมตร (2400 ksc)

เหล็กเส้น มอก. 20-2543 แบบพับ

สะดวกในการขนส่งไปยังไซต์งาน ที่มีพื้นที่แคบ

 • RB6 เหล็กเส้นกลมSR-24 ขนาด 6 มม. ความยาว 10 เมตร
  • ช่างทั่วไปเรียกว่า “เหล็กกลม 2 หุน” (1/4″)
  • เหล็กมีน้ำหนักเต็มตามสเปค ช่างทั่วไปจะเรียกว่า “เหล็กโรงใหญ่”
  • บริษัทฯ ไม่มีเหล็กน้ำหนักเบากว่าสเปค หรือ”เหล็กโรงเล็ก” หรือ”เหล็กเส้นเบา” จำหน่าย
  • ภาคตัดขวาง 28.3 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.222 กิโลกรัมต่อเมตร

 

 • RB9 เหล็กเส้นกลมSR-24 ขนาด 9 มม. ความยาว 10 เมตร
  • ช่างทั่วไปเรียกว่า “เหล็กกลม 3 หุน” (3/8″)
  • ภาคตัดขวาง 63.6 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.499 กิโลกรัมต่อเมตร

 

 • RB12 เหล็กเส้นกลมSR-24 ขนาด 12 มม. ความยาว 10 เมตร
  • ช่างทั่วไปเรียกว่า “เหล็กกลม 4 หุน” (1/2″)
  • ภาคตัดขวาง 113.1 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.888 กิโลกรัมต่อเมตร

 

 • RB15 เหล็กเส้นกลมSR-24 ขนาด 15 มม. ความยาว 10 เมตร
  • ช่างทั่วไปเรียกว่า “เหล็กกลม 5 หุน” (5/8″)
  • ภาคตัดขวาง 176.7 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 1.387 กิโลกรัมต่อเมตร

 

 • RB19 เหล็กเส้นกลมSR-24 ขนาด 19 มม. ความยาว 10 เมตร
  • ช่างทั่วไปเรียกว่า “เหล็กกลม 6 หุน” (3/4″)
  • ภาคตัดขวาง 283.5 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 2.226 กิโลกรัมต่อเมตร

 

 • RB25 เหล็กเส้นกลมSR-24 ขนาด 25 มม. ความยาว 10 เมตร
  • ช่างทั่วไปเรียกว่า “เหล็กกลม 1 นิ้ว” (1″)
  • ภาคตัดขวาง 490.9 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 3.853 กิโลกรัมต่อเมตร

 

เหล็กเส้น มอก. 20-2543 แบบตรง

เหล็กเส้นกลม

 • RB6-Straight เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 6 มม. ความยาว 10 เมตร ตรง
  • ภาคตัดขวาง 28.3 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.222 กิโลกรัมต่อเมตร
 • RB9-Straight เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด 9 มม. ความยาว 10 เมตร ตรง
  • ภาคตัดขวาง 63.6 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.499 กิโลกรัมต่อเมตร

เหล็กเส้นกลมชนิดม้วน Bar-in-Coil

 • Coil6 เหล็กเส้นกลมชนิดม้วน SR-24 ขนาด 6 มม. แบบม้วน 2 ตัน ความยาวม้วนละประมาณ 9,000  เมตร
 • Coil9 เหล็กเส้นกลมชนิดม้วน SR-24 ขนาด 9 มม. แบบม้วน 2 ตัน ความยาวม้วนละประมาณ 4,000  เมตร

 

เหล็กเส้นกลมชนิด ตัดและดัดสำเร็จแล้ว (เหล็กปลอก Stirrup)

 • สั่งผลิตได้ตามขนาด และความยาวที่ต้องการ