เหล็กกัลวาไนซ์ หน้าตัดตัวซี มอก.

กัลวาไนซ์ ด้วยวิธีการชุบซิงค์กันสนิม ด้วยไฟฟ้า (Zinc Electro-plating Light Lip C Steel)

สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน มีให้เลือกหลากหลายขนาด

  • ตัวซี 3″ x 1.6 มม. มอก 1228-2549 ขนาด 75 x 45 x 15 x 1.6
  • ตัวซี 3″ x 2.3 มม. มอก 1228-2549 ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3
  • ตัวซี 4″ x 1.6 มม. มอก 1228-2549 ขนาด 100 x 50 x 20 x 1.6
  • ตัวซี 4″ x 2.3 มม. มอก 1228-2549 ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3
  • ตัวซี 4″ x 3.2 มม. มอก 1228-2549 ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2
  • ตัวซี 5″ x 2.3 มม. มอก 1228-2549 ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3
  • ตัวซี 5″ x 3.2 มม. มอก 1228-2549 ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2
  • ตัวซี 6″ x 2.3 มม. มอก 1228-2549 ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3
  • ตัวซี 6″ x 3.2 มม. มอก 1228-2549 ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2

เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวซีกัลวาไนซ์

สต๊อคจังหวัดภูเก็ต

 

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์

รางน้ำ-ชุบซิงค์ด้วยวิธีการจุ่มอ่างสังกะสีร้อน (Hot Dip Galvanized Channel Steel)

สำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการการป้องกันสนิมสูง

เหล็กกัลวาไนซ์ รางน้ำกัลวาไนซ์

สต๊อคจังหวัดภูเก็ต

 

เหล็กกัลวาไนซ์กล่องไลท์เกจ

(ท่อเหลี่ยม/ท่อแบน)  กัลวาไนซ์ ด้วยวิธีการชุบซิงค์กันสนิม ด้วยไฟฟ้า (Zinc Electro-plating Square/Rectangular Steel)

เหล็กกัลวาไนซ์ ท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

สต๊อคจังหวัดภูเก็ต