เหล็กข้ออ้อย ต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่มีประวัติการเกิดแผ่นดินไหว บริษัท ทักษิณาเมตัล จำกัด จึงสต๊อคเหล็กเส้น ข้ออ้อยชนิดดั๊กไทล์ หรือ มีความเหนียวพิเศษ ไว้บริการลูกค้าแบบพร้อมจำหน่ายแบบเส้นตรงทุกขนาด ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตาม มอก.24-2559 และเพิ่มความเหนียวและยืดหยุด (Ultimate Tensile Strength / Yield Strength) ทำให้มีความสามารถในการดูดซับพลังงานจากภายนอกมากขึ้น ลดความเสี่ยงของการขาดของเหล็กเส้น ที่เป็นสาเหตุให้โครงสร้างอาคารพังแบบเฉียบพลัน