ตะแกรง ตาข่าย

ตะแกรงเหล็กเทพื้น ตะแกรงเทพื้น

ตะแกรงเทพื้น / ตะแกรงไวร์เมช

ตะแกรงสาน

ตาข่ายถัก

Expanded Metal

ตะแกรงเหล็กฉีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*